Liigu edasi põhisisu juurde
Glüfosaat ja polüetoksüleeritud rasvamiin

Euroopa Komisjon võttis 1. augustil vastu rakendusmääruse, milles on juttu peamiselt üldhävitavast herbitsiidist glüfosaat. Oluline osa määrusest puudutab pindaktiivset lisaainet polüetoksüleeritud rasvamiin (POE-tallowamine). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1313&from=ET

Polüetoksüleeritud rasvamiin on üks mitmest glüsfosaatides laialt kasutatavatest pindaktiivsetest lisaainetest, mis parandab toodete toimimist. Samas on Euroopa Toiduohutusameti seisukoht antud küsimuses ühene – polüetoksüleeritud rasvamiin on märkimisväärselt toksiline kõigi uuritud näitajate puhul. Nimetatud lisaaine on potentsiaalselt kahjulik inimese tervisele ning samuti on olemas uuringud, mis näitavad rasvamiini kahjulikkust keskkonnale. Eriti drastiliselt kasvab glüfosaadi kahjulikkus just segus rasvamiiniga.

Euroopa Komisjon kohustab liikmesriike tagama, et glüfosaati sisaldavad taimekaitsevahendid ei sisaldaks tulevikus kaaskoostisainena polüetoksüleeritud rasvamiini. Selliseid tooteid on Eesti taimekaitsevahendite registris 14 ja enne registrist kustutamist antakse nende realiseerimiseks tavapärane aeg. Praegusel hetkel on Eesti turul saadaval mitu erinevat brändi, mis rasvamiini sisaldavad.

Oilseeds Tradel on hea meel enda klientidele teatada, et meie turustatav Barclay Barbarian Biograde 360 ei sisalda ja ei ole kunagi sisaldanud kaaskoostisainena polüetoksüleeritud rasvamiini. Seega on meie pakutav glüfosaat võrreldes mitme konkureeriva tootega tervisele ja keskkonnale ohutum.
 

Allan Illak
tootejuht

AS Oilseeds Trade
Humala 2, 10617 Tallinn
Mob (+372) 513 5895
Tel (+372) 657 7850
Fax (+372) 657 7851