Liigu edasi põhisisu juurde
Anna taimele õng, mitte kala!

Meie piirkondlik esindaja Teet Liiv kirjutas taimede toitumisest ning vajalikes toitainetest artikli, mis ilmus 16. märtsi Maamajanduses.

Anna taimele õng, mitte kala!

Kui taimedel avalduvad mineraalse toitumise häired, ei pruugi vajalikud elemendid mullas puududa, vaid teatud tingimustel ei saa taim neid pinnasest kätte.

Vaadates viimasel ajal makro- ning mikroväetiste ja aminohapete valiku kirjusust, jääb vägisi mulje, et majanduslikult optimaalset saaki polegi ilma leheväetisteta ja bioaktiivsete preparaatideta võimalik kasvatada. Siiski on saagi esmaseks aluseks meie enda mullastik - seal võib olla olulise elemendi puudujääk, ülejääk, orgaanilise aine vaegus, liigne happesus. Nendele, põhilistele küsimustele, annab vastuse laboratoorne analüüs, mida on viimaste aastate jooksul üha rohkem kasutama hakatud. Kahjuks peab tõdema, et mulla analüüse tehakse enamasti PRIA tarvis, saamata aru, et maafondi analüüs on ettevõtte majanduslike otsuste vundament.


Millistele elementidele tähelepanu pöörata ja miks?

Optimaalse ning kvaliteetse saagi tagamiseks tuleb taimi tasakaalukalt väetada. Vähene väetamine ei lase intensiivsortide saagipotentsiaalil avalduda ning liigne väetamine vähendab majanduslikku efektiivsust. Ekstreemsel juhul taimik lamandub ja tulemuseks on soovitud saagilisa asemel hoopis saagi ja kvaliteedi langus.

Järgnevalt toon välja kolm olulist toiteelementi, mis vastutavad suures osas ka kõikide teiste mullalahuses olevate elementide omastamise eest.

- Kaalium suurendab rakumembraani läbilaskvust, osaleb sahhariidide (ka ligniini, rakukestade puitumisel) ja valkude sünteesis, reguleerib õhulõhede tööd ning vee tungimist juurtesse. Lisaks reguleerib kaalium taimerakkude siserõhku ning aktiveerib fermente.

- Magneesium osaleb fosfori ja lämmastiku liikumises ning toimes, on klorofülli koostises kesksel kohal, osaleb fotosünteesis ja taime hingamises. Magneesium reguleerib vee liikumist taimes ja juurestiku arengut.

- Väävel on valkude (aminohapete) ja vitamiinide koostises, osaleb õlide ja klorofülli sünteesis.

Kui nende elementidega varustatus on mullas kriitilistes kasvufaasides piisav, suudab taim ennast ise ka teiste toiteelementidega varustada. Seda mõistagi siis, kui mullaproovide analüüside tulemused näitavad, et põllumullas ei ole mõni element kriitiliselt madala sisaldusega.

Jälgida tuleb ka toitainete antagonismi – ühe toitaine liigsisaldus takistab teise omastamist. Näiteks on fosfor suur blokaator. Kui on kasutatud DAP või MAP fosforväetist tuleb leheväetiste programmis olulist tähelepanu pöörata kaltsiumile, magneesiumile ja rauale. Samuti blokeerivad teineteist magneesium ja kaalium. Kui on kasutatud kõrgeid kaaliumi norme või KCl väetist, tuleb kindlasti arvestada magneesiumi kasutamisega leheväetisena. Ka pärast lupjamist on vaja erilist tähelepanu pöörata just mikro- ja makroelementidega leheväetiste kasutamisele.

Taimede normalset arengut takistab raske või liialt kerge lõimis, savimuldadel ioonide keemiline ja füüsikaline fiksatsioon, põllumulla pH alla 6,0 või üle 7,0. Toitesoolade omastamise probleemid esinevad ka kui mulla lasuvustihedus on liiga suur, näiteks põlluotste kinni tallamisest tulenevalt, põhuheksel on ebaühtlaselt laotatud, ettevõttes toimub üleminek künnipõhiselt harimiselt minimeeritud harimisele.


Mis on teraviljade kriitilised kasvufaasid?

Kriitilisi kasvufaase on mitmeid ning igaühele neist kehtivad omad väetamise reeglid.

Väetamisega tuleb taliviljade puhul algust teha juba sügisel, kui vajalik lehemass on moodustunud. Kasvufaasis 21-29 saab magneesiumi ja kaaliumiga parandada juurestiku arengut, suhkrute sisaldust ning talvekindlust.

Kevadel, võrsumise lõpus, esimese kõrresõlme moodustumisel, kasvufaasis 31 on taimel vaja samuti magneesiumi ja kaaliumi, et lisaks juurestiku arengule parandada ka pähiku arengut, taimede haiguskindlust ning põuakindlust. Kõrsumisel vajab taim kaaliumi ja väävlit(K,S), kuna selles kasvustaadiumis pannakse paika terade hulk pähikus.

Loomise alguses, lipulehe faasis, kasvufaas 49,  toetavad kaalium ja väävel tuhande tera massi ja terade kvaliteeti. Kuna teraviljade õitsemisel on kaaliumi kontsentratsioon taimes vegetatsiooniperioodi suurim, peab olema enne õitsemist aplikatsioon tehtud, et toitained jõuaksid vajalikul ajal õigesse kohta, sest kaaliumil on kriitiliselt tähtis roll terade täitumisel, kasvufaasis 71-75.

Põuaperioodid, vähene orgaanilise väetise kasutus, külvikorra negatiivne süsinikubilanss on põhjusteks miks leheväetamine järjest enam kasutust leiab ja ka postitiivset tulemust annab. Parimate tulemuste saavutamiseks tee oma põhipõldudelt mulla täisanalüüs, et oleks lisaks pH-le, fosforile, kaaliumile teada ka kaltsiumi, magneesiumi, vase, boori ja mangaani sisaldus. Nii saad teha sulle parima formulatsiooniga põhiväetise valiku, leheväetise valiku, planeerida saagitaset, panna paika lämmastiku koguvajadus ja seda lähtudes ökoloogilisest ja ökonoomilisest vaatenurgast. Lõppeb ära pimesi majandamine.
 

Teet Liiv
Oilseeds Trade piirkondlik esindaja